Op de Meenthe is er gelegenheid voor uw kind(eren) om tussen de middag op school over te blijven. Van twaalf tot één uur zijn overblijfkrachten dan verantwoordelijk voor uw kind(eren). Op dinsdag en donderdag blijven de meeste kinderen over, gevolgd door de maandag. Op vrijdag is er een klein groepje kinderen dat over blijft. Naar gelang het aantal kinderen hebben we 1 tot 5 overblijfkrachten, die samen met de kinderen eten.

Bij elke klas ligt een aanmeldmapje waarin de kinderen elke dag kunnen aankruisen of hij/zij overblijft. In de kleutergroepen noteren de ouders dit. Die mapjes worden voor 12 uur door de overblijfouders op gehaald, zodat ze weten hoeveel kinderen er die dag zijn. Dit met betrekking tot het aantal overblijfouders.

Wij verwachten dat de kinderen hun eigen eten en drinken meenemen. Geen snoep en /of frisdrank met prik. Een koekje en/of fruit is wel toegestaan.
We eten aan tafels in de hal van de school. De kinderen bepalen zelf naast wie ze gaan zitten. Tot half 1 blijven de kinderen aan tafel zitten. Na die tijd gaan de kinderen bij goed weer naar buiten. Bij slecht weer vermaken de kinderen zich in de hal van de school. Tekenmateriaal en spelletjes zijn aanwezig.

Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 door de overblijfouders naar de klas gebracht. De andere kinderen komen dan onder toezicht van de pleinwacht en blijven spelen totdat de bel gaat.

Op vrijdag, zolang het groepje overblijvende kinderen nog klein is, worden er tosti’s gebakken. De kinderen nemen zelf 1 of 2 broodjes kaas mee en deze worden dan in het tosti apparaat gebakken.

Met vragen kunt u terecht bij de overblijfkrachten of u kunt contact opnemen met de overblijfcoördinator, Annie Hoving ; anniehoving@xs4all.nl

Kosten:
We maken gebruik van strippenkaarten, die vooraf betaald moeten worden. Als een kaart bijna vol is, berichten wij dat er een nieuwe kaart aangeschaft moet worden. De jongste van het gezin krijgt een briefje mee. Per gezin gebruiken we 1 kaart die, zolang uw kind(eren) op de Meenthe zit(ten), geldig blijft. Bij het verlaten van de school wordt het resterende bedrag teruggestort.

10 strippen bedragen 15 euro
40 strippen bedragen 50 euro

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL17RABO0146955137 ten name van DE MEENTHE TSO, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). In iedere klas liggen aanmeldbriefjes.

We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet, Overblijfkrachten OBS de Meenthe