Aanmelden voor de peuteropvang MFA De Kiem kan door hier het
aanmeldingsformulier te downloaden.
Dit formulier kunt u opsturen naar:

Stichting CKC Drenthe Kinderopvang
Postbus 167
9400 AD  Assen
Tel.: 0592 – 409 865