Humanistisch – en godsdienstig vormingsonderwijs (HVO/GVO)

Ieder jaar krijgen leerlingen van groep 7 en 8 de gelegenheid lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Deze lessen worden
verzorgd door protestantse en humanistische vakdocenten. In de lessenwordt aandacht besteed aan belangrijke levensthema’s, zoals liefde, dood,
identiteit, geloof, goed en kwaad. Kinderen leren na te denken en te praten over levensvragen en te zoeken naar een eigen identiteit.

HVO/GVO